Wednesday, May 15, 2013

တရိႈက္မက္မက္

ေရး - ခ်စ္သုေဝ
ဆို - ခ်စ္သုေဝ၊ အိုက္ပီး
    C        G                 Am   F
အခ်ိဳဆံုး အၾကင္နာ အလြမ္းမ်ား ေပးခဲ့သူရယ္
C             G                  AmF  
အခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္သြားလည္း ငါစြဲလမ္းေနဆဲ
C           G       Am         F
အေတြးထဲမွာလည္း မင္းေလး တစ္ေယာက္တည္း
     C       G              Am       C
အခ်စ္မ်ား ငါယစ္မူးသြား အားလံုးကိုပဲ
  C          G         Am       F
ရင္ဆိုင္နိုင္တဲ့ စြမ္းအား ဒါမင္းေလးေၾကာင္ပဲ
   C         G      Am     F
အခ်စ္စိတ္ေတြနဲ႔ ငါေလ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္ 
          C                             Am
တရိႈက္မက္မက္ တမ္းတေန အခ်စ္ရဲ့ ဘဝမွာ
    F                       G
ရင္မွာ ထိန္းမရခဲ့ စြဲလမ္းျခင္းမ်ား
          C                          Am
တရိႈက္မက္မက္ ေတာင့္တေန ႏွလံုးသားေလးဟာ
     AO                G
လိုတာ မင္းေလးကို မင္းေလးကိုပါ

Solo : C G Am F C G Am F
        F# Cm A# D# E# Cm A#D#
         C D Am F C D Am F
3:58 PM 5/22/2013

No comments:

Post a Comment