Tuesday, April 23, 2013

ေက်နပ္ပါေတာ့

ေရး -
ဆို - စိုင္းထီးဆိုင္

ေခါင္းမေမာ့ပါဘူးငံု႔ဆဲပါ မင္းအလိုက်ယူ ဒီကမၻာၾကီးနဲ႔မကင္းသမွ်ရယ္ ေရွာင္လို႔ထြက္မေျပးရဲတယ္
မင္းဆီမွာဘဲငါအျမဲရွိမယ္ ေခါင္းငံု႔ကာရယ္ အရႈံးမေပးပါဘူးဆိုခဲ့ရင္မင္းရီလိမ့္မယ္
ဒီလိုပဲေပါ့ၾကံဳမွသိမယ္ ရီတလွည့္ငိုတလွည့္ရွိတယ္ သိေစခ်င္တယ္ေက်နပ္ေတာ့ကြယ္ အရႈံးေပးပါတယ္
ငိုသံဟိုတဖက္မွာၾကံဳးဝါးသံဆိုတာရွိတယ္ အႏိုင္မယူသူအရႈံးရယ့္တျခားတဖက္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာအစဥ္ေစာင့္ဆိုင္းတယ္
ေတြးေမ့ေနသလားေနမင္းဟာအထြက္အဝင္ရွိတယ္  ေနကြယ္ခဲ့ရင္လမင္းအလင္းေရာင္ ေပၚလို႔သူစိုးမိုးမယ္
သိေစခ်င္တယ္ေက်နပ္ေတာ့ကြယ္ အရႈံးေပးပါတယ္
အရႈံးမေပးပါဘူးဆိုခဲ့ရင္မင္းရီလိမ့္မယ္
ဒီလိုပဲေပါ့ၾကံဳမွသိမယ္ ရီတလွည့္ငိုတလွည့္ရွိတယ္ သိေစခ်င္တယ္ေက်နပ္ေတာ့ကြယ္ အရႈံးေပးပါတယ္
ငိုသံဟိုတဖက္မွာၾကံဳးဝါးသံဆိုတာရွိတယ္ အႏိုင္မယူသူအရႈံးရယ့္တျခားတဖက္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာအစဥ္ေစာင့္ဆိုင္းတယ္ ေတြးေမ့ေနသလားေနမင္းဟာအထြက္အဝင္ရွိတယ္  ေနကြယ္ခဲ့ရင္လမင္းအလင္းေရာင္ ေပၚလို႔သူစိုးမိုးမယ္
သိေစခ်င္တယ္ေက်နပ္ေတာ့ကြယ္ အရႈံးေပးပါတယ္

စိုင္းထီးဆိုင္

mmlyric.blogspot.com

No comments:

Post a Comment