Tuesday, April 23, 2013

ဗိႆႏိုး၏သူရဲေကာင္း

ေရး -
ဆို - စိုင္းထီးဆိုင္

(ဟားဟာ)၃ ဟားဟားဟားဟားဟာ (ဟားဟာ)၃ ဟားဟားဟားဟားဟာ ရန္ပယ္ ဟားဟာ ရန္ပယ္ (ဟားဟာ)၃ ဟားဟာ ရန္ပယ္
(ဟားဟာ)၄ ရန္သူေတြခ်ီတက္လို႔ေလလာျပီေပါ့ နိုးထပါေတာ့ ဟိုးဟိုးဟို  ရန္ပယ္ ရန္ပယ္ ထလို႔ၾကည့္ဦး ခ်စိေသာရန္ပယ္အိုဟိုဟိုဟို
ျပည္ေထာင္သား သင့္အားခ်စ္ေသာ ညီေနာင္ဘြား ညႇိဳးေျခာက္ေစရက္သလား ႏိုးထေတာ့ေလ အရင္လိုရန္စြယ္ကင္းလြတ္ေစဖို႔ ရွိျမဲအစဥ္အလာ ဟားဟားဟာ စည္ေတာ္တီးအခ်ိန္လည္းက်ျပန္
ျမည္သံဟည္းတပ္လွန္႔ေနလည္း အိုဟိုဟိုဟို ရန္ပယ္ ရန္ပယ္ အိပ္စက္ေနဆဲ ျဖစ္ျမဲ    
အိုဟိုဟိုဟို အႏၱရာယ္ကိုရန္ပယ္ရယ္ကူပါဦး ၾကံစည္တတ္ေသာ လူတို႔မေနာမွာယံုၾကည္လိုက္မွားသခင့္အမွားေၾကာင့္ရင္ကြဲရျပီေလ
ပန္ထြာရွင္ဘုရင္သခင္ေတာ္မရဲ့ၿငိဳျငင္မႈအေပါင္းခံဖို႔အသင့္ေလ တိုက္ျဖတ္ဖို႔
စိုင္းထီးဆိုင္

No comments:

Post a Comment