Wednesday, April 10, 2013

ခဲမေလာက္

ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
ဆို - The Ants
ၾကင္နာသူအပါး ခစားကၽြန္ေတာ္
ဂစ္တာနဲ႔ အသံကုန္ဟစ္ေအာင္
က်က္သေရအေပါင္းစံုဖုိ႔ေတာ့
တေရာ္ကင္ပြန္းေတြနဲ႔ ေခါင္းေလွ်ာ္
အဂၤါသားကၽြန္ေတာ္မ်ားအေပၚ
လူေတြကေစတနာထားသေနာ္
ျခိမ့္ျခိမ့္သဲ အကုန္ဝိုင္းေဆာ္
ေမတၱာမ်ား တကယ္ကိုထားသေပါ့
ညညသီခ်င္းဆိုစားလိုက္ေတာ့ ရပ္ကြက္ကလည္းခဲနဲ႔ တစ္ခဲနက္ေၾကြးေၾကာ္တာေပါ့
(ခဲမေလာက္တီးဝိုင္းလာျပီေနာ္ ခဲမေလာက္တီးဝိုင္းလာျပီေနာ္)၂
(ခဲနဲ႔ေပါက္)၄
ဒီတစ္အိမ္က ဒီတစ္မ်ိဳးေအာ္ ဟိုတစ္အိမ္က လုိလုိဝဲသေပါ့
ေယာကၡကလည္း ထျပီးေဆာ္ လက္သံအေျပာင္ဆံုးသူေပါ့
အေရွာင္အတိမ္း ဂ်က္စီဂ်ိမ္း ကၽြန္ေတာ္
ထိပ္ေပါက္သြား စိတ္ေနာက္မလားေနာ္
တစ္ရပ္ကြက္လံုး ဆူညံလည္းေပါ့ ၾကင္နာသူကေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္
10:36 PM 4/17/2013

No comments:

Post a Comment