Tuesday, December 31, 2013

အခုဘဝမွာ

ေရး - အာခိုင္
ဆို - မယ္လိုဒီ

ကိုယ္အိပ္မက္လမ္းဆံုး ၾကိဳသိခဲ့ရင္ ကိုယ္မစဥ္းစားပါ
ဆံုေတြ႔တဲ့သူတိုင္း ယံုစရာတစ္ခုမွမရွိအၾကင္နာ
အခုေတာ့ သိခဲ့ျပီေနာက္ဆံုး
ထာဝရခ်စ္ႏိုင္သူ မင္းရဲ့အခ်စ္မ်ား(အခ်စ္မ်ား)
အေရးမထားတာအခုၾကေတာ့ သိပ္ကိုမွားသြား(မွားသြားလား/
ကိုယ္အရင္ကျပည့္စံုတဲ့ ခ်စ္ျပန္(ေပးပါ) အမွားမ်ား)

(ေမ့ဖို႔ရာမလြယ္တဲ့အျဖစ္
မိုးလင္းခဲ့ညေလးမ်ား ဆံုခ်င္တယ္တို႔အခ်စ္/အခ်စ္ရာ
အေတြးအိပ္မက္ထဲမွာ(ခ်စ္မွာ/အျမဲတမ္းအခ်စ္/အျမဲတမ္း)
ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ခ်စ္သူ(အ)ေဟာင္းေလးကို
ခ်စ္ခဲ့သူအားလံုး/မ်ား
လိုက္မမီႏိုင္ပါဘူးကြာ)၂

အခုဘဝမွာ
အခုဘဝမွာ အခုဘဝမွာ

အခ်စ္ေဟာင္းကို အေလးမထားေတာ့ သိပ္ကိုမွား

No comments:

Post a Comment