Thursday, May 2, 2013

မင္းနဲ႔ကိုယ္ရဲ့အေၾကာင္း


ေရး - ႏိုင္းႏိုင္
ဆို - ေလးျဖဴ

မင္းနဲ႔တို႔ခ်စ္ခဲ့တယ္ ဟို တစ္ခ်ိန္ကပါ
ေဟာင္းႏြမ္းသြားလည္း အသစ္တစ္ခုလို ျပန္ေတြးရင္
မင္းေပးတဲ့ သတိရျခင္းမွာ ငါဟာေလွာင္ပိတ္ဆဲေပါ့
မင္းမရွိတဲ့ ေန႔ရက္မ်ားထဲ

မင္းနဲ႔ကိုယ့္ရဲ့အေၾကာင္း ရင္မွာေဖ်ာက္ဖ်က္မရပါ
မင္းနဲ႔ကိုယ့္ရဲ့အေၾကာင္း  ဟိုတစ္ခ်ိန္နမ္းခဲ့ဖူးတဲ့ အနမ္းေတြ
(ငါမေမ့ႏိုင္)လြတ္ေျမာက္ဖို႔ထြက္ေပါက္မရွိပါ
(စိတ္အေတြးမွာ) ရင္ထဲမွာ အလြမ္းမ်ား
ငါဟာ ကၽြမ္းေလာင္ေနျပီ

မမုန္းပဲလည္း တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာကြာေဝးခဲ့
ျပတင္းတံခါးဖြင့္ကာ အေဝးၾကီး ေငးရင္းရင္မွာအေဆြးမ်ား
ေမ်ာလြင့္ သစ္ရြက္ေလးရယ္ ေျဖပါ သင္ဟာဘယ္ကိုသြားမလို႔လဲ
ေျပာျပလိုက္ပါသူသိေစဖို႔
မင္းနဲ႔ကိုယ့္ရဲ့အေၾကာင္း ရင္မွာေဖ်ာက္ဖ်က္မရပါ
မင္းနဲ႔ကိုယ့္ရဲ့အေၾကာင္း  ဟိုတစ္ခ်ိန္နမ္းခဲ့ဖူးတဲ့ အနမ္းေတြ
တို႔ႏွစ္ေယာက္ျပန္ခ်စ္ၾကဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ေတာ့ဘူး
(တို႔ေဝးျပီ)ျပတင္းေပါက္က သစ္ရြက္ကေလးရယ္
(ဘယ္သြားမလဲ) မင္းေလးအတြက္ သတိရျခင္းေတြ
(ဘယ္သြားမလဲ) ရင္မွာ အလြမ္းမ်ား
ရင္ခုန္သံ အိမ္ရာမဲ့ခရီး
မင္းနဲ႔ကိုယ့္ရဲ့အေၾကာင္း ရင္မွာေဖ်ာက္ဖ်က္မရပါ
မင္းနဲ႔ကိုယ္တို႔
မင္းနဲ႔ကိုယ္တို႔
မင္းနဲ႔ကိုယ္တို႔

4:49 PM 5/2/2013

No comments:

Post a Comment