Monday, May 13, 2013

ရိုစီ

ေရး - Aႏြန္
ဆို - Aႏြန္

Key -E
Intro: E E E E

v.1 ရိုစီ ႏွင္းဆီေရာင္ ႏႈတ္ခမ္းပါး

ငါ့ကိုနင္ ဖမ္းစားထား

ရိုစီ အဆူးေတြ ငါ ဆူးနစ္

အနမ္းေတြငါ မူးယစ္စြာ

Pre: တိုးဝင္မိျပီ အေမွာင္ေတာထဲ

စိတ္မိုက္မဲစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းဆဲ

ဆူးေတြဝိုင္းရံကာထားလည္း

မင္းအခ်စ္နဲ႔ ရူးသြပ္ခဲ့

Cho: အဆိပ္သင့္ ဆူးေနျပီ နင္ျပန္လာပါ ရိုစီ

နင့္ေၾကာင့္ ငါ့ဘဝပ်က္ျပီ ရိုစီ

11:53 AM 5/13/2013

No comments:

Post a Comment