Monday, April 29, 2013

ဒီေရဒီေလွ


ေရး -ေသာမတ္စ္
ဆို - ေလးျဖဴ

ေသြးပ်က္ေလာက္တဲ့ လိႈင္း ေစာင္းထက္တဲ့ ေက်ာက္ခက္
အျငိဳးၾကီး မိုးသီးရိႈင္းစိုင္းေသာမုန္တိုင္း ၾကီးေတြ
သတၱိရွိမွလိုက္ တို႔ကအသင့္ရွိတယ္
စြန္႔လြတ္ စြန္႔စားျခင္းေယာက်္ားတို႔ရဲ့ အစြမ္းရွိတယ္
ၾကင္နာသူေရ လာၾကည့္လိုက္ အရာရာျပင္ဆင္ျပီး
ပင္လယ္ျပင္ေက်ာ္ျဖတ္မယ့္ေလွငယ္ဟာ စံုလင္ျပီ

ဒီေရလိႈင္းေဖြး
မုန္တိုင္းကၾကမ္းေနလို႔ လိုက္ခဲ့ေတာ့
ဒီေလွကမ္းအေဝး ေရလိႈင္းေအာက္ေရာက္မွာစိုး လိုက္ရဲလား

ကမ္းနဲ႔ေဝးတဲ့ေနာက္ တိုက္ခိုက္မယ့္ေက်ာက္ေဆာင္
ေမ်ာလြင့္သြားမယ့္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားအန္တုမယ့္လူ
တက္နဲ႔ရြက္ဖြင့္လို႔ သြားဖို႔အသင့္ရွိတယ္
စဥ္းစားလိုက္ရဲလား စြန္႔စားျခင္းနဲ႔ တို႔ခရီးစမယ္
ယံုၾကည္တယ္ဆို အတူလိုက္ခဲ့ ဥာဏ္ကိုမွီခိုျပီး
ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္မယ့္ ေလွငယ္ဟာစံုလင္ျပီ

ဒီေရလိႈင္းေဖြး
မုန္တိုင္းကၾကမ္းေနလို႔ လိုက္ခဲ့ေတာ့
ဒီေလွကမ္းအေဝး ေရလိႈင္းေအာက္ေရာက္မွာစိုး လိုက္ရဲလား

2:25 AM 4/30/2013

No comments:

Post a Comment