Sunday, December 15, 2013

နင္သာအလိုအပ္ဆံုး

နင္သာအလိုအပ္ဆံုး

ေရး - ေအာင္ကိုျမင့္
ဆို -

Key;Ab
လာ လား လာ လာ့ ဒါ ဒီး ဒါ့ ဒါ ဒီ ေရး အိုး
Ab                             Db
မင္းအတြက္နဲ႔ေပးဆပ္ခဲ့တာသိပ္မ်ားျပီ
Ab                                        Db
မင္းအတြက္ေတာ့နည္းေသးတယ္ထင္ရင္မွားျပီ
Ab                            Db
အနာဂတ္ေတြ စိတ္ကူးေတြ အိပ္မက္ေတြ အကုန္လံုး ေပးထားတယ္
Ab                                   Db
ဒီဘဝကိုနင္း မင္းၾကိဳက္သလို ေစခိုင္းဖို႔ ငါ အသင့္ျပင္ထားဆဲ
မင္းသံုးဖို႔ႏွလံုးသားတစ္စံုကို ငါ စေတးျပီး
မင္းအျပံဳးအတြက္ေခၽြးစက္ေတြနဲ႔ငါအရင္းတည္

အနာဂတ္ေတြ စိတ္ကူးေတြ အိပ္မက္ေတြ အကုန္လံုး ေပးထားတယ္
ဒီဘဝကိုနင္း မင္းၾကိဳက္သလို ေစခိုင္းဖို႔ ငါ အသင့္ျပင္ထားဆဲ
မင္းသံုးဖို႔ႏွလံုးသားတစ္စံုကို ငါ စေတးျပီး
မင္းအျပံဳးအတြက္ေခၽြးစက္ေတြနဲ႔ငါအရင္းတည္
Ab                Fm
မင္းအတြက္နဲ႔ငါေမြးဖြားခဲ့သလို
Eb                Db
ငါ့အတြက္ေတာ့ ဒီလိုရင္ခုန္တုန္း
Ab                Fm
မင္းအတြက္နဲ႔ငါ အသက္ဆက္ခဲ့သလို
Eb                Db
ငါ့အတြက္ေတာ့ ဒီလိုခံုမင္တုန္း
          Ab      Fm
မင္းအတြက္နဲ႔ငါေမြးဖြားခဲ့သလို
Eb                Db
ငါ့အတြက္ေတာ့ ဒီလိုရင္ခုန္တုန္း
          Ab      Gb
မင္းအတြက္ေတာ့ဘာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့အို
   Fm              E      Gb      Ab
ငါ့အတြက္ေတာ့နင္သာအလိုအပ္ဆံုး
လာ လား လာ လာ့ ဒါ ဒီး ဒါ့ ဒါ ဒီ ေရး အိုး
မင္းသံုးဖို႔ႏွလံုးသားတစ္စံုကို ငါ စေတးျပီး
မင္းအတြက္ေတာ့နည္းေသးတယ္ထင္ရင္မွားျပီ

အနာဂတ္ေတြ စိတ္ကူးေတြ အိပ္မက္ေတြ အကုန္လံုး ေပးထားတယ္
ဒီဘဝကိုနင္း မင္းၾကိဳက္သလို ေစခိုင္းဖို႔ ငါ အသင့္ျပင္ထားဆဲ
မင္းသံုးဖို႔ႏွလံုးသားတစ္စံုကို ငါ စေတးျပီး
မင္းအျပံဳးအတြက္ေခၽြးစက္ေတြနဲ႔ငါအရင္းတည္
အနာဂတ္ေတြ စိတ္ကူးေတြ အိပ္မက္ေတြ အကုန္လံုး ေပးထားတယ္
ဒီဘဝကိုနင္း မင္းၾကိဳက္သလို ေစခိုင္းဖို႔ ငါ အသင့္ျပင္ထားဆဲ
မင္းသံုးဖို႔ႏွလံုးသားတစ္စံုကို ငါ စေတးျပီး
မင္းအျပံဳးအတြက္ေခၽြးစက္ေတြနဲ႔ငါအရင္းတည္

မင္းအတြက္နဲ႔ငါေမြးဖြားခဲ့သလို
ငါ့အတြက္ေတာ့ ဒီလိုရင္ခုန္တုန္း
မင္းအတြက္နဲ႔ငါ အသက္ဆက္ခဲ့သလို
ငါ့အတြက္ေတာ့ ဒီလိုခံုမင္တုန္း
မင္းအတြက္နဲ႔ငါေမြးဖြားခဲ့သလို
ငါ့အတြက္ေတာ့ ဒီလိုရင္ခုန္တုန္း
မင္းအတြက္ေတာ့ဘာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့အို
ငါ့အတြက္ေတာ့နင္သာအလိုအပ္ဆံုး


http://mmlyric.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment