Tuesday, December 31, 2013

ႏူးညံ့စြာေျပာင္းလဲျခင္း

ေရး - စႏို
ဆို - စႏို

ေျပာင္းလဲျခင္းက သဘာဝ လူသားရဲ့အစ ဟိုးတုန္းက
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆင္သက္လို႔လာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား
မေသခ်ာပါဘူး ဘာမွမျမဲဘူး
သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ားေၾကြက် ေနာက္ထပ္ရြက္သစ္ေတြပြား
တစ္ရက္ျပီးတစ္ရက္ ရင့္သထက္ရင့္လာ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္မ်ား
မေသခ်ာပါဘူး ဘာမွမျမဲဘူး
ေမ့မေနနဲ႔ေလ မျမဲျခင္းအရိပ္ဆိုးေတြ ေရြ႕လ်ားလို႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔ေနျမဲ ႏူးညံ့စြာ ေျပာင္းလဲလို႔ေနတယ္
ငိုေၾကြးျခင္းနဲ႔ စတင္ၾက ငိုေၾကြးျခင္းနဲ႔အဆံုးျပန္သတ္
မေျပာင္းလဲတဲ့ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ တို႔ရုန္းမထြက္ႏိုင္ၾက မေသခ်ာပါဘူး ဘာမွမျမဲဘူး
ႏွလံုးသားလြတ္ျငိမ္းေစဖို႔ ေနတဲ့ဏစိတ္ခ်မ္းသာဖို႔

ႏူးညံ့တဲ့တရားဓမၼလိုတယ္

No comments:

Post a Comment