Tuesday, December 31, 2013

ဆက္ေလွ်ာက္

ေရး - ဖိုးေဇာ္
ဆို  - မ်ိဳးၾကီး

ခရီးတစ္ခုအတြက္ေျပးထြက္ခဲ့ အမွားအယြင္းတစ္ခုကေတာ့ ေနက္က်န္ေန
ျပန္လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အျမဲတမ္းေပါ့ အသံုးခ်လိုက္ခဲဳ့တဲ့ ဘဝမွန္ေတြ ခံစာညးခ်က္ေပ်ာက္ေန မခံစားႏိုင္ခဲ့ေတာ့ ႏွလံုးသားနဲ႔ ခရီးထြက္ခဲ့ လမ္းမၾကီးတစ္ခုကေစာင့္ၾကိဳေန
ေျခလွမ္းတိုင္းေတာ့ အမွတ္တရေပါ့ က်ဆံုးသြားဲ့တဲ့ အားမာန္ေတြ ေက်ာ္လႊားေနခ်င္ေတာင္ ဆႏၵေတြ အေျပးေရာက္ ဆက္ေလွ်ာက္ ခံစားခ်က္နဲ႔ ဆက္ေလွ်ာက္ ဆက္ေလွ်ာက္ ခံစားခ်က္နဲ႔ ဆက္ေလွ်ာက္ (ေရး)
(ေလွ်ာက္    ေလွ်ာက္) (ေရး    ေလွ်ာက္) ဆက္ေလွ်ာက္ ခံစားခ်က္နဲ႔ ဆက္ေလွ်ာက္
(ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဆက္ေလွ်ာက္ေဘဘီ)

စိတ္ကူးမ်ားနဲ႔ မႏိုးထခဲ့ ေလာကၾကီးထဲက ရႈိုက္သံေတြ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အနည္းအမ်ားေပါ့

အသံုခ်လိုက္ခဲ့တဲ့ ဘဝမွန္ေတြ (ေက်ာ္လႊားခ်င္ေတာင္ ဆႏၵေတြ အေျပးေရာက္)၂

No comments:

Post a Comment