Thursday, September 12, 2013

ကတိ

ေရး - ဘစ္ဘက္ ဆို - ဘစ္ဘက္ ေနာက္ဆံုးေတြ႔တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ ငါအမွတ္မိခဲ့တဲ့ ဆန္းေဒး ငါတို႔ထားတဲ့ ကတိေလးတစ္ခု န္ငးဆက္သိမ္းမထားႏိုင္ေတာ့ဘူး ငါ့အတြက္ဘာမွ နင္မၾကည့္ေတာ့ ငါမရွိေတာ့ နင္ဆက္ခ်စ္ဖို႔ ခြင့္မေတာင္းခဲ့ဘူး မင္းအတြက္အပိုပါပဲ ေနက္ဆန္းေဒးတစ္ရက္ ျပန္ေတြ႔ျပီ နင္လည္းေနာက္တစ္ေယာက္ရင္ခြင္ဆီ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္လက္တြဲဖို႔ ဘုရားေက်ာင္လက္ထပ္ပြဲသို႔ ေျပာခဲ့တာေတြ မျပင္နဲ႔ေတာ့ ေမ့လိုပ္ပါကြယ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မင္းရဲ့အခ်စ္နဲ႔ မထိုက္တဲ့ ငါ့အတြက္ေတာ့ ခ်ိဳပါတယ္ ဟိုအရင္စကား ငါျပန္ၾကား ၾကင္နာမႈ်ား ဟာသလား မင္းမသိတဲ့ အခ်စတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္လို႔

No comments:

Post a Comment