Sunday, April 28, 2013

အပိုဆု

ေရး - ေဆာင္းဦးလိႈင္
ဆို - ေဆာင္းဦးလိႈင္

ဘယ္ေတာ့ငါ့ကိုမင္းပစ္သြားမယ္ငါမသိ ဘယ္ေလာက္ငါ့ကိုမင္းခ်စ္ဖူးတယ္ငါမၾကည့္
ဘယ္ထိငါ့ကိုမင္းလွည့္စားမလဲငါမသိခဲ့ ဒါေတာင္အဆံုးမရွိငါခ်စ္ခဲ့တယ္
ဘယ္ေလာက္ငါ့မွာအၾကိဳးအျမတ္ရွိမယ္ငါမၾကည့္ဘယ္ခါစိတ္ကေလးခ်မ္းေျမ့ရမယ္ငါမသိ
ဘယ္ေန႔မင္းေၾကာင့္ဘဝပ်က္သြားမလဲငါမသိဒါေတာင္ပံုေအာလို႔ခ်စ္ခဲ့တယ္ အလိုခ်င္ဆံုးမင္းဆီကေမတၱာတရားရယ္ အပိုဆုကေလးေတာင္းဆိုသစၥာရွိပါ ဖြင့္ျပလို႔ရရင္ဒီရင္အနက္ရိႈင္းဆံုးခြဲျပ ငါဟာမင္းအတြက္အသက္ရွင္ေနထိုင္ျဖစ္တည္တဲ့ဘဝ ေန႔နဲ႔ညစကၠန္႔အခ်ိန္ေတြေလာကရဲ့ရွိခဲ့ေနရာမေရြးငါသယ္ေဆာင္သြားလိုက္ပါ့မယ္ ဒီအခ်စ္တို႔
ဝမ္းနည္းနဲ႔ဝမ္းသာခိ်န္မေရြး ဆင္းရဲနဲ႔ခ်မ္းသာတာမေရြး ဒီအၾကင္နာေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ဘူးအခ်စ္ေရ

အလိုခ်င္ဆံုးမင္းဆီကေမတၱာတရားရယ္ အပိုဆုကေလးေတာင္းဆိုသစၥာရွိပါ့မယ္ ဖြင့္ျပလို႔ရရင္ဒီရင္အနက္ရိႈင္းဆံုးခြဲျပ ငါဟာမင္းအတြက္အသက္ရွင္ေနထိုင္ျဖစ္တည္တဲ့ဘဝ

ဘယ္ေတာ့ငါ့ကိုမင္းပစ္သြားမယ္ငါမသိ ဘယ္ေလာက္ငါ့ကိုမင္းခ်စ္ဖူးတယ္ငါမၾကည့္
ဘယ္ထိငါ့ကိုမင္းလွည့္စားမလဲငါမသိခဲ့ ဒါေတာင္အဆံုးမရွိငါခ်စ္ခဲ့တယ္
ဘယ္ေလာက္ငါ့မွာအၾကိဳးအျမတ္ရွိမယ္ငါမၾကည့္ဘယ္ခါစိတ္ကေလးခ်မ္းေျမ့ရမယ္ငါမသိ
ဘယ္ေန႔မင္းေၾကာင့္ဘဝပ်က္သြာမလဲ ငါမသိဒါေတာင္ပံုေအာလို႔ခ်စ္ခဲ့တယ္ အလိုခ်င္ဆံုးမင္းဆီကေမတၱာတရားရယ္ အပိုဆုကေလးေတာင္းဆိုသစၥာရွိပါ့မယ္ ခြဲျပလို႔ရရင္ဒီရင္အနက္ရိႈင္းဆံုးခြဲျပ ငါဟာမင္းအတြက္အသက္ရွင္ေနထိုင္ျဖစ္တည္တဲ့ဘဝ ေန႔နဲ႔ညစကၠန္႔အခ်ိန္ေတြေလာကရဲ့ရွိခဲ့ေနရာမေရြးငါသယ္ေဆာင္သြားလိုက္ပါ့မယ္ ဒီအခ်စ္တို႔
ဝမ္းနည္းနဲ႔ဝမ္းသာခိ်န္မေရြး ဆင္းရဲနဲ႔ခ်မ္းသာတာမေရြး ဒီအၾကင္နာေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ဘူးအခ်စ္ေရ

ေန႔နဲ႔ညစကၠန္႔အခ်ိန္ေတြေလာကရဲ့ရွိခဲ့ေနရာမေရြးငါသယ္ေဆာင္သြားလိုက္ပါ့မယ္ ဒီအခ်စ္တို႔
ဝမ္းနည္းနဲ႔ဝမ္းသာခိ်န္မေရြး ဆင္းရဲနဲ႔ခ်မ္းသာတာမေရြး ဒီအၾကင္နာေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ဘူးအခ်စ္ေရ
အလိုခ်င္ဆံုးမင္းဆီကေမတၱာတရားရယ္ အပိုဆုကေလးေတာင္းဆိုသစၥာရွိပါ့မယ္ ခြဲျပလို႔ရရင္ဒီရင္အနက္ရိႈင္းဆံုးခြဲျပ ငါဟာမင္းအတြက္အသက္ရွင္ေနထိုင္ျဖစ္တည္တဲ့ဘဝ

6:40 PM 4/25/2013

No comments:

Post a Comment