Tuesday, April 23, 2013

အဆံုးအျဖတ္

ေရး -
ဆို - စိုင္းထီးဆိုင္

လူမွန္ရင္ အခ်စ္ကမာၻကုိရွာစျမဲမို႔ေလ ရွာခဲ့ရဖူးတယ္ေမ
ရင္နာစရာအေၾကာင္းေတြ ဖန္တီးခဲ့သူ အခ်စ္ေရ
မပိုင္ဆိုင္သူအတြက္ဆို ဒီကမာၻေလာကဟာ အစဥ္အျမဲခမ္းေျခာက္ေနဆဲ
အျဖစ္ေဟာင္းရဲ့အကၽြင္းအက်န္ေတြကုိ မစဥ္းစားနဲ႔ေလ အခ်စ္ေရ

မယံုႏိုင္ေအာင္ပဲ သူဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္
မေရာက္ေသးတဲ့အခ်စ္လမ္းခရီးကုိ
ရင္နာစရာရဲ့အေျခခံဟာ သူကိုယ္တိုင္ရဲ့အဆံုးအျဖတ္ပါ

တကယ္ဆိုရင္မင္းဟာ လိုေလးေသးမရွိတဲ့
ဆႏၵရဲ့ တန္ခိုးရွင္လား ဒါဆုိရင္မင္းဟာကိုယ္နဲ႔ မထိုက္မွန္းသိတယ္ အခ်စ္ေရ


မယံုႏိုင္ေအာင္ပဲ သူဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္
မေရာက္ေသးတဲ့အခ်စ္လမ္းခရီးကုိ
ရင္နာစရာရဲ့အေျခခံဟာ သူကိုယ္တိုင္ရဲ့အဆံုးအျဖတ္ပါ အဆံုးအျဖတ္ပါ


လူမွန္ရင္ အခ်စ္ကမာၻကုိရွာစျမဲမို႔ေလ ရွာခဲ့ရဖူးတယ္ေမ
ရင္နာစရာအေၾကာင္းေတြ ဖန္တီးခဲ့သူ အခ်စ္ေရ

မပိုင္ဆိုင္သူအတြက္ဆို ဒီကမာၻေလာကဟာ အစဥ္အျမဲခမ္းေျခာက္ေနဆဲ
အျဖစ္ေဟာင္းရဲ့အကၽြင္းအက်န္ေတြကုိ မစဥ္းစားနဲ႔ေလ အခ်စ္ေရ


မယံုႏိုင္ေအာင္ပဲ သူဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္
မေရာက္ေသးတဲ့အခ်စ္လမ္းခရီးကုိ
ရင္နာစရာရဲ့အေျခခံဟာ သူကိုယ္တိုင္ရဲ့အဆံုးအျဖတ္ပါ အဆံုးအျဖတ္ပါ

တကယ္ဆိုရင္မင္းဟာ လိုေလးေသးမရွိတဲ့
ဆႏၵရဲ့ တန္ခိုးရွင္လား ဒါဆုိရင္မင္းဟာကိုယ္နဲ႔ မထိုက္မွန္းသိတယ္ အခ်စ္ေရ

စိုင္းထီးဆိုင္

No comments:

Post a Comment